Avansas

Tam, kad Jūsų poilsis mūsų sodyboje ir ant Verknės vandenų būtų harmoningas ir pilnas pozityvios energijos, pirmiausiai kviečiame Jus ir visos Jūsų kompanijos narius susipažinti su sodybos vidaus tvarkos, bei saugaus plaukimo baidarėmis taisyklėmis

Paverknės sodybos vidaus tvarkos taisyklės

Vidaus tvarkos taisyklės:

 1. Atvykimo į sodybą laikas – pagal išankstinį susitarimą su sodybos šeimininkais. Apsigyvenimo nameliuose laikas nuo 14 val. 
 2. Išvykimo iš sodybos laikas – pagal susitarimą su šeimininkais. Išsikraustymas iš namelių iki 12 val.
 3. Ramybės laikas – nuo 23.00 val.
 4. Jei svečiai atvyksta su vaikais – privalo rūpintis jų saugumu
 5. Išvykdami svečiai palieka tvarkingas patalpas, kurios tikrinamos prieš išvykstant iš sodybos.
 6. Sodyboje poilsiauja tik ją užsakiusių žmonių skaičius. Poilsiautojai norintys pasikviesti papildomai svečių, apie tai praneša sodybos šeimininkui ir sumoka papildomai sutartą mokestį
 7. Svečiai pilnai materialiai atsako už sugadintą ar sunaikintą sodybos teritorijoje bei patalpose esantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą (už padarytą materialinę žalą klientas atsako LR įstatymų nustatyta tvarka)
 8. DĖMESIO: MES RŪŠIUOJAME ŠIŪKŠLES. Tą privalo daryti ir visi sodybos svečiai: rūšiuotos šiukšlės metamos į tam skirtas talpas su užrašais. Išvykimo momentu tikrinama, kaip sekėsi išrūšiuoti šiukšles. 

Svečiai turi:

 1. Atvykę į kaimo turizmo sodyba sumokėti pilną nuomos kainą iš karto. Užstatas į bendrą paslaugos kainą neįskaičiuojamas. Jis grąžinamas išvykimo momentu, atlikus patalpų ir inventoriaus patikrinimą.
 2. Svečiams neišbuvus numatyto (sutarto) nuomos laiko, sodybos šeimininkai neprivalo grąžinti mokesčio už neišbūtą laiką
 3. Susipažinti su saugaus elgesio, priešgaisrinės saugos bei vidaus tvarkos taisyklėmis
 4. Svečiui ar jo vaikams susižalojus arba sugadinus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant saugaus elgesio, priešgaisrines ir vidaus tvarkos taisykles, paslaugos teikėjas už tai neatsako
 5. Už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti namo viduje, vaikščiojimo takuose, kieme, pirtyje, maudantis vandens telkinyje yra atsakingi patys poilsiautojai
 6. Už nelaimingus atsitikimus, įvykusius dėl alkoholio vartojimo, atsako pats svečias
 7. Netrukdyti kitiems svečiams ramiai ilsėtis
 8. Taupiai naudoti elektros energiją
 9. Palikti tvarkingą kambarį
 10. Indus, įrankius ir įrangą, kuriais naudojasi, palikti tvarkingus ir švarius
 11. Prieš išvykstant iš sodybos, dalyvauti perduodant išsinuomotas patalpas bei materialines vertybes šeimininkui

Draudžiama:

 1. Rūkyti patalpose, (tam yra skirtos vietos rūkymui pavėsinėse). Nustačius rūkymo faktą patalpose, išvykimo momentu sodybos nuomos kaina padidinama 100€.
 2. Neišrūšiavus šiūkšlių ir tai nustačius išvykimo momentu – sodybos nuomos kaina padidėja ekologiniu 100 € mokesčiu
 3. Patalynę ar kitą sodybos inventorių panaudojus ne pagal paskirtį, svečias privalo pasėkmes pašalinti (sutvarkyti), arba susimokėti 20 € mokestį už pasekmių likvidavimą
 4. Į kaimo turizmo sodybą  atsivežti ir laikyti augintinius.
 5. Maitinti ir erzinti sodyboje nuolat gyvenančius gyvūnus
 6. Laužyti medelius, trypti gėlynus, šiukšlinti ar kitaip niokoti turtą ir teritoriją
 7. Su sodybos šeimininkais nesuderinus, sodybos teritorijoje teikti bei užsisakyti kitas paslaugas ir pramogas, kurios yra ne sodybos kaimo turizmo paslaugos

Svečiai privalo:

 1. Tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų bei radijo ar televizijos aparatūros
 2. Kūrenantis laužui nepalikti be priežiūros vaikų bei neleisti vaikams vieniems jo kūrenti
 3. Malkas laikyti kuo toliau nuo atviros liepsnos
 4. Vaikams maudytis galima tik kartu su suaugusiaisiais
 5. Tėvai arba vaikus prižiūrintys asmenys privalo užtikrinti jų saugumą

Linkime gero poilsio ir smagių akimirkų!

Saugaus plaukimo baidarėmis taisyklės

PAVERKNĖS SODYBOJE apsistojantiems svečiams nuomojamos baidarės, visa reikalinga įranga (irklai, gelbėjimosi liemenės, lietpalčiai, jei reikalinga) ir teikiamos transportavimo paslaugos į/arba išplaukimo/parplaukimo vietą.
Išplaukę iš sodybos – esate patys atsakingi už savo gyvybę, sveikatą ir saugumą, tad vadovaukitės žemiau aprašytomis plaukiojimo baidarėmis saugumo taisyklėmis ir būkite atidūs ir atsargūs.
Linkime Jums palankaus oro, sraunios srovės ir malonaus plaukimo.
Lauksime Jūsų sugrįžtant

 1. Neplaukite apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.
 2. Neplaukite baidarėje su neblaiviu asmeniu – tai pavojinga tiek jam, tiek Jums.
 3. Neleiskite savo vaikams iki 7 m. irkluoti baidarę vieniems be suaugusių priežiūros.
 4. Vandenyje būkite tik su gelbėjimosi liemene.
 5. Nenaudokite gelbėjimosi liemenės vietoje sėdynės ar kilimėlio.
 6. Nelaikykite gelbėjimosi liemenės arti laužo.
 7. Nebriskite į vandenį basomis kojomis.
 8. Lipkite ir išlipkite į baidarę/rės po vieną ir tik priplaukę krantą (seklią vietą).
 9. Nesėskite ant baidarės korpuso.
 10. Nesėskite ant baidarės atlošų.
 11. Plaukiant vairuokite baidarę taip, kad baidarė plauktų išilgai srovės.
 12. Prieš neperplaukiamas užtvaras, išlipkite į krantą ir persineškite baidarę.
 13. Siekiant išvengti apsivertimo, baidarę laikykite statmenai į pasitaikiusią kliūtį, įvertinant jos sudėtingumą, kad priimtumėte teisingą sprendimą.
 14. Siekiant išvengti sužalojimų, saugokite galvą ir akis nuo nuvirtusių į upę medžių ir šakų.
 15. Plaukimo metu esate atsakingi už save ir savo kelionės draugą/vaikus, jo gyvybę ir sveikatą.
 16. Nerenkite stovyklaviečių privačiose teritorijose be šeimininkų sutikimo.
 17. Laikykitės aplinkosaugos reikalavimų, neterškite gamtos.
 18. Saugokite Jums patikėtą inventorių ir jo negadinkite.
 19. Netempkite baidarės žvyrkeliu ar asfaltu.
 20. Į plaukimą pasiimkite vaistinėlę ir apsaugas nuo lietaus, uodų, saulės.
 21. Daiktus laikykite hermetiniuose maišuose.

DĖMESIO: ant baidarių yra užrašytas sodybos šeimininko telefono numeris. Atsitikus nelaimei, ar kitu nenumatytu atveju – skambinkite šiuo numeriu – mes Jums pagelbėsime.

PRARASTO AR SUGADINTO INVENTORIAUS KAINOS:

BAIDARĖ – 300 €
IRKLAS – 30 €
BAIDARĖS DANGTIS – 25 €
LIEMENĖ – 25 €

Taisykles perskaičiau ir su jomis sutinku. Įsipareigoju apie šias taisykles informuoti visus su manimi į sodybą atvykstančius kompanijos/šeimos narius.

Susipažinau ir sutinku.